Priser/Reiseruter

Prisen for 8 dagers intensiv behandling er 900 euro ,pluss hotel (ca 450 euro) og massasjer ca 150 euro. Refundering av 28% er mulig over skatteseddelen. I prisen inngår medisinsk behandling og innkvartering i enkeltrom på hotell. Behandling som ryggmassasje, koster ca.25 euro pr. behandling. Lunsj koster ca 5-10 euro, middag 15-25 euro og busskort i en uke 10 euro, frokost 10 euro. Taxi fra flyplass til hotellet koster ca 10 euro. Påmelding skjer ved epost eller telefon. Neste turer til klinikken, se Neste tur.

Flyreise tur-retur Gardermoen-Tallinn med Norwegian koster ca. nok. 1000 og oppover avhengig av bestillingstidspunkt. Avreise søndag , hjemkost søndag 7 dager senere. Hvis det er fullt på flyet hjemover søndag, så kan man reise hjem senere.. Det er ikke nødvendig å benytte samme flyselskap begge veier, enkeltreiser kan bestilles.

Jeg tar kontakt med alle som reiser 5-6 dager før avreise, slik at hvis flere reiser med samme fly, kan de dele taxi fra flyplassen til hotellet. Vi møtes ved utgang til flyet en times tid før avgang.

For de som kommer fra andre byer via Gardermoen, kan bagasje som oftest sjekkes helt frem til Tallinn fra den flyplassen man reiser fra, så man slipper å hente den på Gardermoen.

Flytoget går til Gardermoen ca. hvert 15 minutt fra Oslo S. og bruker ca. 20 min.

Nye regler for helseutgifter finnes på: http://www.helfo.no/privatperson/helserettigheter-ved-opphold-i-utlandet/ny-refusjonsordning-innenfor-eos/Sider/default.aspx

Dagbladet 28/4/2012:

Fradrag av utgifter på selvangivelsen ved sykdom:

Regelen for å trekke fra på selvangivelsen er at du har hatt kostnader på minst 9.180 kr. Det beste er å legge ved kopi av alle kvitteringer, samt legeattest som bevis på sykdommen. For å forenkle saksbehandlingen har ligningsmyndighetene sagt at fradraget i utgangspunktet skal settes til 9.180 kr, forutsatt at utgiftene overstiger kr. 9.180 i løpet av året. Denne grensen er for inntekståret 2008. Fradraget gir 28% skattereduksjon, dvs 28% av 9180 gir 2.570 kr. i lavere skatt. Hvis du kan dokumentere høyere utgifter enn 9.180 kr, kan du få fradrag for alle faktiske utgifter du har hatt.

Utgiftene føres under post 5.0 (tilleggsopplysninger) i den forhåndsutfylte selvangivelsen. Spesifiser nummeret på posten for særfradrag, post. 3.5.4. Legg ved et eget ark som viser utgiftene, f. eks:

Vedlegg til post 3.5.4 Særfradrag:

Navn............. Fødselsnr:............
Særfradrag for ekstrautgifter grunnet sykdom
Jeg lider av ................ og har hatt disse ekstrautgifter som skyldes sykdommen:
Utgifter til hjelp i hjemmet kr.........
Egenandel nødvendige medisiner kr........
Hjelpemidler som ikke dekkes gjennom folketrygden kr........
Ekstra utgifter til reise, herunder egen bruk av bil (1.40 pr. km) kr..........
Andre utgifter kr............
Sum utgifter kr...............
Vedlegg: Legattest, kopi av kvitteringer

Dato:........... Underskrift...................